Tijdpad

TIJDPAD

November 2013
 • 21.11 Kick off Bachelor Nursing 2020
 • Invitational 1
 • 22.11 Eerste bijeenkomst Themagroepen
 • GGZ Nederland
 • ActiZ
December 2013
 • Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
 • CZO
 • ZonMw
Januari 2014
 • 14.01 Tweede bijeenkomst Themagroepen
 • NVZ Vereniging van Ziekenhuizen
 • LOOV bijeenkomst
Februari 2014
 • StZ Samenwerkende topklinische opleidingsZiekenhuizen
 • 12.02 Derde bijeenkomst Themagroepen
 • Actiz
Maart 2014
 • 24.03 Vierde bijeenkomst Themagroepen
 • 25.03 Tweede vergadering Stuurgroep
 • Invitational 2
April 2014
 • 11.04 LOOV
 • 22.04 Vijfde bijeenkomst Themagroepen
Mei 2014
 • 13.05 Zesde bijeenkomst Themagroepen
Juni 2014
 • Tweedaagse LOOV
 • Minicongres
 • 20.06 Invitational eerste lijn en Bachelor Nursing 2020
 • 20.06 Invitational Tussenrapportage Bachelor Nursing 2020
Juli 2014
 • 01.07 Derde vergadering Stuurgroep
Augustus 2014
 • 29.08 Zevende vergadering Themagroepen
September 2014
 • 22.09 Vierde vergadering Stuurgroep
November 2014
 • Aanbieden opleidingsprofiel Bachelor Nursing aan LOOV
Januari 2015
 • 28.01 Landelijk Congres Bachelor Nursing
 • Aanbieding profielen aan Vereniging van Hogescholen en aan minister OC&W
Januari - oktober 2015
 • Implementatiefase opleidingsprofiel
 • Curriculumopbouw op basis nieuwe opleidingsprofiel
September 2016
 • Eerste studenten volgens nieuwe curriculum
Zomer 2020
 • Eerste lichting afgestudeerde bachelor nursing-verpleegkundigen