Meer stages in de eerste lijn

Meer stages in de eerste lijn

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen timmert hard aan de weg om het imago van de wijkverpleging bij studenten te verbeteren. Het verpleegkunde-curriculum heeft veel aandacht voor de maatschappelijke gezondheidszorg. Met zorginstellingen worden strategische allianties gesloten. In combinatie met verplichte stages maakt dit steeds meer studenten enthousiast voor een loopbaan in de wijk. Lees hierover het artikel ‘Meer belangstelling voor wijkverpleging dankzij verplichte MGZ-stage’, dat verscheen in Onderwijs en gezondheidzorg, uitgave van het kennisplatform voor opleiders in de zorg, nummer 2, maart 2014.

Meer informatie? Download dan dit document.