Gestandaardiseerde praktijkopdrachten

Gestandaardiseerde praktijkopdrachten

Hoofddocent Jeannette Dikkers: ‘Stages blijven natuurlijk ook in de toekomst een cruciaal onderdeel van het hbov-curriculum. Het is wenselijk de stages meer eenduidig in te richten en wij vinden het belangrijk om met gestandaardiseerde opdrachten en toetsing ervan te gaan werken. Het beoogde effect is om per stage objectiever vast te kunnen stellen in welke mate de CanMEDS rollen/competenties zijn verworven. Hierdoor kunnen we ook leerresultaten onderling vergelijken. Voor alle betrokken partijen bij de stages brengt de huidige werkwijze tijdrovende administratie met zich mee.

 

Daarom is de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden gestart met een project dat gestandaardiseerde praktijkopdrachten en toetsen moet opleveren. Hiermee bereiken we volgens mij een flinke kwaliteitsverbetering. Samen met het werkveld formuleren we opdrachten en toetsen op basis van de CanMEDS. Er zijn vier werkveldgroepen: MGZ, AGZ, GGZ/VGZ en Verpleegkundige Geriatrie/Gerontologie. De groepen komen eens in de maand bij elkaar en formuleren activiteiten om een product (verpleegkundig) te realiseren. We hebben concept-stagehandleidingen per werkveld opgesteld, die steeds verder worden ingevuld. Als ze klaar zijn kunnen ze voor stages op alle niveaus gebruikt worden. Bachelor Nursing 2020 is een extra stimulans, want we kunnen bijvoorbeeld ook gebruikmaken van het CompetentieBeoordelingPraktijk-model dat de Leidse Hogeschool heeft ontworpen voor het toetsen van competenties.’