De mens met al zijn aspecten

De mens met al zijn aspecten

De opleiding verpleegkunde van de Gereformeerde Hogeschool Zwolle – de beste middelgrote hogeschool in de Hbo Keuzegids Voltijd 2014 – werkt sinds enkele jaren met het Neuman Systems Model, dat het zelfmanagement van de cliënt centraal stelt.

 

Het model traint de zorgverlener in de benadering van de patiënt als een mens met al zijn aspecten. Neuman focust op preventie als middel om balans te bereiken, en gebruikt de coping-vaardigheden die mensen daarvoor zelf hanteren. In de gespreksvoering worden zowel het perspectief van de patiënt als dat van de verpleegkundige uitgewisseld, in samenwerking wordt de juiste koers gezocht.

 

Opleidingsdirecteur Robertha Langenberg: ‘Dit model past bij onze christelijke uitgangspunten, ook vanuit het besef dat ieder mens kan worstelen met zingevingsvragen. Het Neumanmodel borgt de aandacht daarvoor, maar kijkt tegelijk verder dan het levensbeschouwelijke aspect, en ook dat vinden wij belangrijk. Het model past heel goed bij de nieuwe definitie van gezondheid die we binnen Bachelor Nursing 2020 hanteren, namelijk gezondheid als de vaardigheid om om te gaan met (dreigende) gezondheidsproblemen. De GH is sterk in de persoonlijke begeleiding van studenten, het ontwikkelen van een goede beroepshouding en het vormgeven van het eigen leerproces. Dat is het voordeel van niet zo heel groot zijn. Na het eerste jaar is daarom bij ons de uitval klein. We werken met kleine groepen studenten, dat is goed voor de ontwikkeling van de individuele student. Natuurlijk wel binnen de context van het groepsproces, samenwerking en communicatie.’