Complexe zorg in de toekomst

Complexe zorg in de toekomst

De studie Verpleegkunde bij Hogeschool van Amsterdam is al gebaseerd op het ontwikkelen van de competenties die nodig zijn om de CanMEDS-rollen goed te vervullen. In de toekomst zal complexe zorg steeds vaker buiten de context van ziekenhuizen plaatsvinden. Hoe zorg je dat bachelor nursing-studenten over de daarvoor benodigde competenties beschikken? Dat gaat de HvA nu onderzoeken, als deelproject 4 van het door ZonMw gefinancierde onderzoek COMPLEX CARE.

 

HvA-docent Margriet van Iersel voert dit onderzoek uit in de rol van promovenda. Van Iersel: ‘We starten dit jaar met een nieuw curriculum dat meer elementen van het werken met ouderen in de thuiszorg bevat. Voor de vakinhoudelijke invulling van het curriculum worden experts uit de praktijk geconsulteerd. Het curriculum zal worden herontworpen met gebruik van elementen uit het 4C/ID-model, zodat evidence based education gewaarborgd is. Na vier jaar vergelijken we de eerdere cohorten afstuderende studenten met het cohort dat het nieuwe onderwijs heeft gehad. Daarnaast wordt onderzocht welke aspecten een rol spelen bij de beeldvorming rond community-care onder studenten. Bekend is dat positieve rolmodellen in school of praktijk het beeld positief beïnvloeden. Door meer elementen uit community care in het curriculum te integreren verwachten we de beeldvorming meer realistisch te maken, zodat de aantrekkelijkheid van werken in de thuiszorg met ouderen met multimorbiditeit beter zichtbaar wordt voor studenten bachelor nursing.’

 

Meer lezen? Klik hier voor meer informatie.