’t Beste van

‘T BESTE VAN

In deze rubriek zetten de hogescholen naar eigen keuze een project, onderwerp of model in de etalage. Bachelor Nursing 2020 is een forum voor het delen van succesvolle innovaties.

Competenties toetsen

Hogeschool Leiden

Complexe zorg in de toekomst

Hogeschool van Amsterdam

De mens met al zijn aspecten

Hogeschool VIAA

Gestandaardiseerde praktijkopdrachten

NHL Hogeschool

Meer stages eerste lijn

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Opleiden tot kritische professional

Hogeschool van Amsterdam