LOOV

WIE ZIJN WIJ?

Het Landelijk Opleidingen Overleg HBO-Verpleegkunde is door de Vereniging Hogescholen officieel erkend als sectoraal netwerk.

 

Doelstelling van het overleg:

  • Een bijdrage leveren aan de onderlinge samenwerking van de leden en aan de versterking van de positie van het hoger beroepsonderwijs verpleegkunde. Zijn taak is tweevoudig, namelijk het bevorderen van onderwijsinhoudelijk afstemming en samenwerking, en strategiebepaling.
  • Binnen de kaders zoals deze door de Vereniging Hogescholen zijn gesteld, adviseren aan het sectoraal adviescollege en de Vereniging Hogescholen over zaken die van belang zijn voor de HBO-verpleegkundeopleidingen.
  • Binnen de kaders zoals deze door de Vereniging Hogescholen zijn gesteld, gevraagd en ongevraagd standpunten in te nemen over ontwikkelingen binnen het beroepenveld of het onderwijsveld die van belang zijn voor de HBO-verpleegkunde en het in deze adviseren van relevante organen.

Leden van het overleg:

Alle hogescholen met een opleiding verpleegkunde die lid zijn van de Vereniging Hogescholen kunnen aan het landelijk opleidingenoverleg HBO-verpleegkunde deelnemen, en worden  in het overleg vertegenwoordigd door de directeur of direct verantwoordelijke van de HBO opleiding Verpleegkunde.

Samenstelling van het overleg:

Het landelijk opleidingenoverleg verpleegkunde bestaat uit een Algemeen Bestuur (AB) dat bestaat uit alle leden van het overleg en een Dagelijks Bestuur (DB) dat bestaat uit vier personen die gekozen worden uit het AB.

  • Aan het overleg is toegevoegd een ambtelijk secretaris. Deze is gekoppeld aan de voorzitter en wordt door deze benoemd.
  • Het overleg wordt in stand gehouden door leden van de deelnemende hogescholen.

Het dagelijks bestuur van het LOOV

hans_aerts

Hans Aerts

Hogeschool Utrecht

Voorzitter LOOV
Organisatie LOOV
Overleg werkveld & stakeholders
LOOV portefeuillehouder Toetsing

robertha_langenberg

Robertha Langenberg, MScN

Hogeschool VIAA Zwolle

Organisatie LOOV
Overleg werkveld & stakeholders
LOOV portefeuillehouder Arbeidsmarkt
Communicatie LOOV
Lid dagelijks bestuur LOOV

ineke-grauls

Drs. Ineke Grauls

Hogeschool Utrecht

Secretaris