Nieuws

Saxion organiseerde op 4 maart een studiedag in het kader van Bachelor Nursing 2020. Projectleider Johan Lambregts gaf de aftrap. Ruim 60 docenten brainstormden 's ochtends in drie parallelle sessies over het opleidingsprofiel, focus en differentiatie, en duurzame samenwerking met het werkveld. Dat was uiteraard...

Rianne Sell is staffunctionaris initieel onderwijs bij het Opleidingsbureau van het ErasmusMC in Rotterdam. Jaarlijks lopen hier driehonderd studenten stage, waarvan iets meer dan de helft HBO-ers. Vorig jaar was ze in het NOS-journaal te zien in een item over de groei van twintig procent...

Ronald de Pijper is manager van de Thebe academie en houdt zich onder andere bezig met het leren en ontwikkelen van professionals. Thebe is een zorg- en dienstverleningsorganisatie voor alle inwoners van Midden- en West-Brabant. Zij bieden een breed dienstenpakket voor jong en oud. Van...

Stuurgroepvoorzitter Peter Koopman (verpleegkundige, niet praktiserend) is gepensioneerd GGZ-bestuurder met een lange staat van dienst. Hij was onder (veel) meer voorzitter van de AVVV (nu V&VN), bestuurder van Reigersdaal en rechtsvoorgangers van Dimence, programmavoorzitter ZonMw ‘Tussen weten en Doen 1′, en voorzitter van Stichting CONO....

De zeventien bacheloropleidingen verpleegkunde in Nederland bereiden zich gezamenlijk voor op de toekomst. Doel: een gemeenschappelijk opleidingsprofiel, dat garandeert dat alle verpleegkundigen met een bachelor nursing breed opgeleid en breed inzetbaar zijn. Optimaal toegerust voor de transities in de zorg en nieuwe taken die e-health, vergrijzing,...