Nieuws

'Ik ben heel enthousiast over de betrokkenheid van ZonMw en andere stakeholders. De intensieve samenwerking van werkveld en onderwijs in Bachelor Nursing 2020 heeft ook veel meer inzicht in en begrip voor elkaar opgeleverd, vooral in de mgz....

'De training heeft me onder andere geleerd hoe ik mijn voorbeeldfunctie goed kan vormgeven, en hoe ik de wijkverpleegkunde op lokaal en regionaal niveau kan positioneren. Ik heb al diverse presentaties bij zorginstellingen gegeven, en we hebben met de ambassadeurs gezamenlijk in Den Haag Tweede...

Ids Thepass, voorzitter Raad van Bestuur van Laurens 'De wijkverpleegkundige is de steun en toeverlaat van de mensen in de wijk. Zij kan in complexe situaties helderheid verschaffen, de cliënt of patiënt ondersteunen in de eigen mogelijkheden en antwoord geven op de vraag wat in een...

‘Het programma 'Zichtbare schakel’ laat zien dat de wijkverpleegkundige een belangrijke bijdrage levert. Niet alleen aan de gezondheid van individuele wijkbewoners, maar ook aan de gezondheid van het collectief, de wijk. Iedereen is momenteel erg enthousiast over de wijkverpleegkundigen, ze zijn weer terug als spil...

Vier maanden na de kick-off in november ligt Bachelor Nursing 2020 mooi op koers. De eerste resultaten uit de drie themagroepen en 17 klankbordgroepen zijn veelbelovend. Tijd voor een korte tussenbalans van projectleider Johan Lambregts....

Op 19 maart organiseerde de Hogeschool Utrecht in het kader van Bachelor Nursing 2020 een inspirerende klankbordgroepvergadering met maar liefst 65 deelnemers. Tijdens deze klankbordgroepbijeenkomst ging het onder meer over de vraag wat werkgevers in 2020 van afgestudeerde verpleegkundigen mogen verwachten. Een van de aanwezigen...

De Hogeschool van Amsterdam en Inholland vormen - net als de Gereformeerde Hogeschool Zwolle en Windesheim - gezamenlijk een klankbordgroep Bachelor Nursing 2020. Een goed idee, dat samenwerking en doelmatigheid bevordert. Op 27 maart was de eerste vergadering. Met het oog op de veelheid...

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) vertegenwoordigt de acht samenwerkende umc’s in Nederland, als belangenbehartiger en als werkgever van ruim 65.000 mensen. Verpleegkundigen maken hier een substantieel deel van uit, en het aantal verpleegkundig specialisten groeit gestaag....

De Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ) hebben in 2013 een visie ontwikkeld op het Beroepsprofiel verpleegkundige. Die visie helpt bij de implementatie van het beroepsprofiel in de ziekenhuizen. STZ onderschrijft de uitgangspunten van V&V2020. Dit belangrijke stuk is te vinden in de Bibliotheek van de projectwebsite...