Nieuws

Prof. dr. Aartjan Beekman is hoogleraar en afdelingshoofd psychiatrie van VUmc, bestuurslid GGZ inGeest en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). Hoe kijkt hij naar Bachelor Nursing 2020?...

Projectleider Johan Lambregts was in de regio Rotterdam/Leiden (in samenwerking met het Van Kleef Instituut), bij Eerstelijn Amsterdam, bij Fontys en Hogeschool Zuyd en in Groningen om te praten over kansen en mogelijkheden om de positie van de nulde en eerste lijn in het...

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen gaan in het kader van Bachelor Nursing 2020 samenwerken met het LOOV. Het doel: borgen van het nieuwe opleidingsprofiel in de praktijk. De focus zal liggen op samenwerking, kennisuitwisseling en stages....

Verpleegkundigen gerichter te werk Het Amphia Ziekenhuis is als eerste Nederlandse ziekenhuis een pilot gestart waarbij gewerkt wordt aan een herschikking van taken van mbo-verpleegkundigen aan de ene kant, en hbo-verpleegkundigen aan de andere. Hans Meij, lid van de directie van het Amphia Ziekenhuis, licht deze...

Op de 50ste Dag van de Verpleging ontving Johan Lambregts bij de afsluiting van een symposium van HBO V-studenten van Saxion een bronzen sculptuur uit handen van de directeur van het Florence Nightingale Instituut (FNI)....

De wijkverpleegkundige speelt in een belangrijke rol in de visie van het ministerie van VWS. Dat blijkt onder meer uit de brief van 28 maart 2014 van staatssecteraris Van Rijn aan de Tweede Kamer: 'Met ingang van 1 januari 2015 zullen verpleging en verzorging zonder verblijf...

'De wijkverpleegkundige is eigenlijk nooit weg geweest, maar haar takenpakket was uitgekleed. Het is goed dat de volwaardige functie nu terugkomt, want dat is hard nodig. Neem de toenemende extramuralisering van complexe zorgsituaties....