Nieuws

'Het gaat bij het opleiden van professionals altijd om het combineren van kennis en vaardigheden met gewenst gedrag en attitude. We zien dat Nederlanders gelukkig steeds langer gezond blijven...

Aan belangstelling geen gebrek voor het Landelijk Congres op 28 januari 2015 in Nieuwegein over het nieuwe opleidingsprofiel Bachelor Nursing 2020. Met nog anderhalve maand te gaan hebben zich al 850 deelnemers gemeld en zijn nog slechts 50 plaatsen beschikbaar....

De aanbevelingen van de verkenningscommissie hbo-gezondheidszorg uit het eindrapport 'Voortrekkers in verandering' vormen in feite de opdrachten aan de drie themagroepen van Bachelor Nursing 2020. Hoe kijkt commissievoorzitter Anton Westerlaken aan tegen dit LOOV-initiatief?...

Er is momenteel veel gedoe over hoe verpleegkundigen moeten gaan heten. De KNMG heeft er bij minister Schippers op aangedrongen dat er een duidelijker onderscheid komt tussen de mbo- en hbo-verpleegkundige, ook in de naam van het beroep....

Dat in levensloopperspectief in mijn leeropdracht heeft te maken met vijf verschillende levensfasen die we vanuit preventie perspectief kunnen onderscheiden. Sommige risicofactoren voor functieverlies bij ouderen worden al in een vroege levensfase, bijvoorbeeld tussen het 15e en 25ste levensjaar ontwikkeld....

28 januari 2015 wordt onder het motto 'voortrekkers in verandering' het Eindrapport Bachelor Nursing in het NBC Nieuwegein overhandigd aan minister Jet Bussemaker (onder voorbehoud)....