Nieuws

Hoe zorg je ervoor dat je docentencorps zich het opleidingsprofiel Bachelor Nursing 2020 helemaal ‘eigen’ maakt? Dat is een voorwaarde voor het ontwikkelen van het curriculum. Carolien Sino, directeur....

De zeventien hogescholen zijn gestart met het inrichten van de onderwijscurricula, op basis van het nieuwe opleidingsprofiel. Daarvoor is het Netwerk Bachelor Nursing 2020 opgericht. Voor de Hanzehogeschool maken projectleiders Freek Bonda en Loïs de Vries hier deel van uit....

De komende jaren zijn er veel extra wijkverpleegkundigen nodig. Onder verpleegkundigen in spe is de wijkzorg echter nog niet echt ‘hot’. Toch moet uiteindelijk in de behoefte worden voorzien door de hogescholen. Daarom vonden in alle hbov-regio’s rondetafelgesprekken plaats in het kader van het...

Hoe gaan we op basis van het nieuwe opleidingsprofiel Bachelor of Nursing 2020 de onderwijscurricula inrichten? Op 5 maart spraken de hogescholen daarover in Zwolle bij gastvrouw Viaa. De sfeer was er een van constructieve gezamenlijkheid, in het verlengde van het succesvolle Landelijke Congres van...

Het ElisabethTweeStedenZiekenhuis is momenteel bezig met het in kaart brengen van de competenties van de verpleegkundigen. Deze actie is een onderdeel van het project verpleegkunde 2020 waar nieuwe functieprofielen in samenspraak met de VAR worden ontwikkeld op basis van het hbo-beroepsprofiel en het huidige mbo-profiel....

Dr. Daan Andriessen houdt zich aan de Hogeschool Utrecht als lector Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek bezig met de verdere professionalisering van het praktijkgericht onderzoek in het hbo. Hij is tevens voorzitter van de expertgroep Protocol, die in opdracht van de Vereniging Hogescholen het eindrapport Beoordelen...

Met meer dan duizend deelnemers was het congres Bachelor of Nursing op papier al een succes voor het begon. Maar 28 januari in Nieuwegein was voor al die congresgangers - en voor de verpleegkunde - ook daadwerkelijk een mijlpaal, die plaatsvond in een feestelijke sfeer....

Op 28 januari presenteren de 17 hogescholen met een verpleegkunde opleiding gezamenlijk het nieuwe opleidingsprofiel Bachelor of Nursing. De zorg is sterk aan het veranderen en het huidige profiel uit 2001 is verouderd. De focus op ziekte en zorg is steeds meer verlegd naar een...

Saskia Rolloos, docent HZ University of Applied Sciences en zelfstandig gevestigd verpleegkundig specialist: 'Aan de Hogeschool Zeeland doceer ik verpleegkundig-technische vaardigheden en pathologie en begeleid ik studenten bij afstuderen en stagelopen...

Tijdens een miniconferentie op 20 november overhandigde de Stuurgroep de eerste drie vastgestelde hoofdstukken van versie 4.0 Bachelor Nursing 2020 aan het LOOV. Het betreft de hoofdstukken Robuust curriculum, Focus en differentiatie, en Onderzoekend vermogen....