Nieuws

Voor het collegejaar 2019-2020 laten alle hogescholen in Nederland de numerus fixus voor de bachelor opleiding Verpleegkunde los. Dit in tegenstelling tot studiejaar 2018-2019, waarvoor tien van de zeventien hogescholen een numerus fixus hanteren. Het besluit van de hogescholen volgt na advies van het Landelijk...

In de leernetwerken wijkverpleging wordt de samenwerking tussen onderwijs en praktijk versterkt en wordt met en van elkaar geleerd. De werkplaats ‘Leernetwerken wijkverpleging’ op het online kennisplein Zorg voor Beter biedt tips en concrete voorbeelden voor opleidingen en praktijkorganisaties om samen een leernetwerk op te...

Vraag 1: Het wetsvoorstel introduceert de titel ‘regieverpleegkundige’ voor hbo-opgeleide verpleegkundigen. Heeft u suggesties ten aanzien van dit voorstel? Antwoord: De naam regieverpleegkundige doet geen recht aan de breedte van de competenties van de hbo-verpleegkundige. Regie verwijst immers slechts naar één van de CanMEDS-rollen van de...

Het LOOV stuurde op 16 oktober een brief naar het Ministerie van VWS om aandacht te vragen voor de titel regie verpleegkundige voor de hbo verpleegkundige. Het LOOV hecht veel belang aan een goede titel voor het beroep en pleit daarom voor de naam Bachelor Verpleegkundige...

Op deze congresdag hebben we het met elkaar over het nemen van professionele verpleegkundige verantwoordelijkheid. Wij stellen kritische vragen over het ‘over-deschutting- probleem’ en hoe wij hier als verpleegkundigen mee omgaan. Welke signalen wijzen er binnen je team op dat problemen over de schutting worden gegooid?...

Bohn Stafleu van Loghum nodigt u uit om deel te nemen aan de gratis web-tv ‘De verpleegkundige van de toekomst’. Op 29 juni a.s. gaat Chief Nursing Officer en hoogleraar verplegingswetenschap Marieke Schuurmans in deze eerste van drie uitzendingen uitgebreid in op de implementatie van...

Wilma Jackson is lid van themagroep 3 en hoofd leerhuis in het Elisabeth-Tweesteden ziekenhuis Tilburg. Zij kent dus het knelpunt van kwalitatief en kwantitatief adequate stageplaatsen voor hbo-verpleegkundigen in opleiding. Met steun van NVZ en NFU onderzocht zij in het kader van BN2020 wat de...