Nieuws

Het LOOV stuurde op 16 oktober een brief naar het Ministerie van VWS om aandacht te vragen voor de titel regie verpleegkundige voor de hbo verpleegkundige. Het LOOV hecht veel belang aan een goede titel voor het beroep en pleit daarom voor de naam Bachelor Verpleegkundige...

Op deze congresdag hebben we het met elkaar over het nemen van professionele verpleegkundige verantwoordelijkheid. Wij stellen kritische vragen over het ‘over-deschutting- probleem’ en hoe wij hier als verpleegkundigen mee omgaan. Welke signalen wijzen er binnen je team op dat problemen over de schutting worden gegooid?...

Bohn Stafleu van Loghum nodigt u uit om deel te nemen aan de gratis web-tv ‘De verpleegkundige van de toekomst’. Op 29 juni a.s. gaat Chief Nursing Officer en hoogleraar verplegingswetenschap Marieke Schuurmans in deze eerste van drie uitzendingen uitgebreid in op de implementatie van...

Wilma Jackson is lid van themagroep 3 en hoofd leerhuis in het Elisabeth-Tweesteden ziekenhuis Tilburg. Zij kent dus het knelpunt van kwalitatief en kwantitatief adequate stageplaatsen voor hbo-verpleegkundigen in opleiding. Met steun van NVZ en NFU onderzocht zij in het kader van BN2020 wat de...

Hoe zorg je ervoor dat je docentencorps zich het opleidingsprofiel Bachelor Nursing 2020 helemaal ‘eigen’ maakt? Dat is een voorwaarde voor het ontwikkelen van het curriculum. Carolien Sino, directeur....

De zeventien hogescholen zijn gestart met het inrichten van de onderwijscurricula, op basis van het nieuwe opleidingsprofiel. Daarvoor is het Netwerk Bachelor Nursing 2020 opgericht. Voor de Hanzehogeschool maken projectleiders Freek Bonda en Loïs de Vries hier deel van uit....

De komende jaren zijn er veel extra wijkverpleegkundigen nodig. Onder verpleegkundigen in spe is de wijkzorg echter nog niet echt ‘hot’. Toch moet uiteindelijk in de behoefte worden voorzien door de hogescholen. Daarom vonden in alle hbov-regio’s rondetafelgesprekken plaats in het kader van het...