Kennis en opbrengsten leernetwerken wijkverpleging gebundeld

Kennis en opbrengsten leernetwerken wijkverpleging gebundeld

In de leernetwerken wijkverpleging wordt de samenwerking tussen onderwijs en praktijk versterkt en wordt met en van elkaar geleerd. De werkplaats ‘Leernetwerken wijkverpleging’ op het online kennisplein Zorg voor Beter biedt tips en concrete voorbeelden voor opleidingen en praktijkorganisaties om samen een leernetwerk op te zetten.

 Opzetten van een leernetwerk

In de werkplaats vinden onderwijs en praktijk een handreiking voor het opzetten van een leernetwerk. Deze handreiking is gebaseerd op de ervaringen in de praktijk. In de leernetwerken is ruimte voor diversiteit en eigen invulling, aansluitend bij de vragen en de mogelijkheden van docenten, zorgprofessionals en studenten die aan het leernetwerk deelnemen.

Concrete voorbeelden

De online bezoeker vindt verschillende voorbeelden van thema’s en werkvormen die in de leernetwerken worden ingezet. Zoals het werken in duo’s van docent en zorgprofessional, die elkaars werk leren kennen en taken uitwisselen. Of een regionaal digitaal platform, voor informatie, uitwisseling en opleidingsdoeleinden.

Meerwaarde

Uit onderzoek van het NIVEL blijkt dat de leernetwerken bijdragen aan het verbeteren van de competenties van docenten en zorgprofessionals. Daarnaast dragen de leernetwerken bij aan het vernieuwen van het onderwijs, zoals het ontwikkelen van minors en keuzedelen, en wordt nieuwe kennis in de praktijk gebracht.

 De werkplaats

De werkplaats is ontwikkeld door Saxion Hogeschool, het Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkundige (LOOV) en Kenniscentrum Vilans en kwam tot stand dankzij subsidie vanuit het programma Zichtbare schakel van ZonMw.

Neem een kijkje in de online werkplaats leernetwerken wijkverpleging.