februari 2018

Vraag 1: Het wetsvoorstel introduceert de titel ‘regieverpleegkundige’ voor hbo-opgeleide verpleegkundigen. Heeft u suggesties ten aanzien van dit voorstel? Antwoord: De naam regieverpleegkundige doet geen recht aan de breedte van de competenties van de hbo-verpleegkundige. Regie verwijst immers slechts naar één van de CanMEDS-rollen van de...