LOOV pleit voor titel “Bachelor verpleegkundige”

LOOV pleit voor titel “Bachelor verpleegkundige”

Het LOOV stuurde op 16 oktober een brief naar het Ministerie van VWS om aandacht te vragen voor de titel regie verpleegkundige voor de hbo verpleegkundige.

Het LOOV hecht veel belang aan een goede titel voor het beroep en pleit daarom voor de naam Bachelor Verpleegkundige in plaats van regieverpleegkundige en wel om de volgende redenen:

  • Bachelor is een internationaal herkenbare titel die ook in alle Europese landen gehanteerd wordt. Dit in tegenstelling tot de beroepstitel regieverpleegkundige, welke niet binnen Europa wordt gebruikt.
  • De term regieverpleegkundige dekt niet de lading van waartoe een bachelor verpleegkundige is opgeleid. Deze titel voor het beroep is te smal.
  • De term regieverpleegkundige kan tot verwarring leiden, zeker in combinatie met de term regiebehandelaar die gehanteerd wordt bij de Verpleegkundig Specialist.

Klik hier om te hele brief te lezen.