Nationaal Congres GGZ Verpleegkunde – 28 juni

Nationaal Congres GGZ Verpleegkunde – 28 juni

Op deze congresdag hebben we het met elkaar over het nemen van professionele verpleegkundige verantwoordelijkheid. Wij stellen kritische vragen over het ‘over-deschutting- probleem’ en hoe wij hier als verpleegkundigen mee omgaan. Welke signalen wijzen er binnen je team op dat problemen

over de schutting worden gegooid? Hoe reflecteer en reageer je hierop? We zoeken vooral naar praktische oplossingen. Hoe kunnen we als verpleegkundigen onze professionele verantwoordelijkheid nemen en samenwerken met collega’s binnen en buiten de GGZ?

En hoe kunnen we goed samenwerken met de cliënten zelf en met hun familieleden en naasten?

In het ochtendprogramma laten toonaangevende sprekers vanuit verschillende invalshoeken hun licht schijnen op deze thematiek. In het middagprogramma kunt u in verschillende workshops zelf aan de slag vanuit de specifieke sector waar u werkzaam bent: de GGZ, de verstandelijk gehandicaptenzorg en de psychogeriatrie. We onderzoeken aan de hand van concrete casuïstiek hoe het ‘over de schutting fenomeen’ eruit ziet binnen uw sector: hoe ontstaat het en waardoor wordt het in stand gehouden? Maar vooral kijken we naar praktische oplossingen met inzet van uw eigen professionele verantwoordelijkheid. Deskundige workshopleiders zullen de workshops begeleiden.

Het programma sluit af met een presentatie waarin de problematiek en de oplossingen worden belicht vanuit het patiënten- en familieperspectief.

Klik hier voor de folder en aanmelding: Nationaal Congres GGZ Verpleegkunde