Profileren met de wijkverpleegkundige

Profileren met de wijkverpleegkundige

De zeventien hogescholen zijn gestart met het inrichten van de onderwijscurricula, op basis van het nieuwe opleidingsprofiel. Daarvoor is het Netwerk Bachelor Nursing 2020 opgericht. Voor de Hanzehogeschool maken projectleiders Freek Bonda en Loïs de Vries hier deel van uit.

Loïs de Vries:

‘De samenwerking van de zeventien hogescholen aan het opleidingsprofiel is uniek in hbo-land. De Bachelor Nursing is volgens mij een fantastische gelegenheid om de hbo-verpleegkundige van de toekomst goed te gaan positioneren. Zo’n eenduidig profiel is goed voor het beroep, er was te veel diversiteit ontstaan. Het Netwerk is nu bezig onderwerpen als een leerplanschema, afstuderen, praktijkleren en keuzeonderwijs verder uit te werken. Allemaal zaken waarvan wij vinden dat de hogescholen die in gezamenlijkheid kunnen aanpakken.

Dat Noordoost Groningen een krimpregio is merken we nog niet aan de inschrijvingen. Wel vereist dat stuk van Groningen bijzondere zorg en daarmee competenties van afgestudeerden. We hebben steeds meer contacten in de wijk en zijn nu bezig een leerwerkplaats voor de eerste lijn te ontwikkelen in samenwerking met een wijkteam. De Hanzehogeschool wil zich graag profileren met de wijkverpleegkundige en zo anticiperen op de toekomst, waarin steeds meer complexe zorg in de wijk, bij de mensen thuis, zal plaatsvinden. Dat is natuurlijk nu al gaande, maar zal nog verder toenemen. Daarom is het zo goed dat in het nieuwe opleidingsprofiel de eerste lijn een prominente plaats heeft gekregen.’