Hoofddocenten als verbindingsofficieren

Hoofddocenten als verbindingsofficieren

Hoe zorg je ervoor dat je docentencorps zich het opleidingsprofiel Bachelor Nursing 2020 helemaal ‘eigen’ maakt? Dat is een voorwaarde voor het ontwikkelen van het curriculum. Carolien Sino, directeur Instituut Verpleegkundige studies Hogeschool Utrecht en voorzitter van Themagroep 3, heeft daarover een uitgesproken mening:

‘Wij hebben een groep van elf docenten een week lang op de hei (Kaap Doorn) laten werken aan een aantal onderwerpen. Die bijeenkomst was vooraf natuurlijk degelijk voorbereid door de projectleider. De docenten mochten ook nog deskundigen van buiten laten invliegen. Een van de belangrijkste onderwerpen was het keuzeonderwijs.

Als echte ‘university of applied sciences’ zoek je natuurlijk een optimale verbinding met onderzoek. Daarvoor gaan we als verbindingsofficieren hoofddocenten aanstellen, die ook lectorabel zijn. We zijn tot vier thema’s gekomen, die – niet toevallig- overeenkomen met de VBOC-indeling. De ggz krijgt bij ons als focus psychische kwetsbaarheid mee. Voor chronisch zieken/langdurige zorg wordt dat functieverlies. Bij de acute zorg zoeken we verband met de opleiding tot verpleegkundig specialist die we ook in huis hebben. Preventie, tenslotte, krijgt de focus vroegsignalering. Deze vier thema’s verbinden we vervolgens in een matrix met ‘innovatie’, ‘zelfmanagement’ en ‘professionele performance’.

We gaan de docenten rond deze thema’s inhoudelijk verbinden in focusteams.

Voor mij is zo’n actief proces een voorwaarde voor een werkelijke implementatie van het opleidingsprofiel. Er is me al gevraagd de blauwdruk die we hebben gemaakt ter beschikking te stellen. Er is niets geheims aan, maar toch raad ik iedereen aan dit proces met de docenten zelf door te maken.’