Bachelor Nursing 2020, het boek

Bachelor Nursing 2020, het boek

Wanneer verschijnt Bachelor Nursing 2020 bij Bohn Stafleu van Loghum? Die vraag wordt ons steeds vaker gesteld.

Projectleider Johan Lambregts:

‘Fijn dat er zo veel belangstelling is voor het boek. Het klopt dat we aanvankelijk hadden ingezet op een verschijningsdatum voor de zomer. De eerste drie hoofdstukken zijn klaar, met de implementatie daarvan zijn de hogescholen en het Netwerk Bachelor Nursing 2020 al druk in de weer. De nog ontbrekende hoofdstukken, Beroeps- en opleidingscontinuüm verpleegkundige en Borging opleidingsprofiel met- en in de praktijk biedt de stuurgroep in juni aan het LOOV aan. Dan is er nog het nodige redactiewerk te doen. Ik verwacht dat het boek in oktober zal verschijnen. De hogescholen kunnen er trouwens tegen een gereduceerd tarief op intekenen via cunovanmerwijk@gmail.com.

Ik noemde net tussen neus en lippen door het Netwerk Bachelor Nursing 2020. Maar de vorming van dit Netwerk verdient wel extra aandacht. En een groot compliment aan alle participanten. Het is eigenlijk spontaan voortgekomen vanuit een behoefte van de zeventien hogescholen om de inhoudelijke samenwerking in het kader van BN2020 voort te zetten. Het LOOV heeft al een paar vragen voorgelegd aan het Netwerk. Het Netwerk gaat mogelijk in de toekomst fungeren als een soort inhoudelijk uitvoerend orgaan voor het LOOV, dat meer de strategische lijnen uit zal zetten.’