Netwerk BN2020 wil vruchtbare samenwerking voortzetten

Netwerk BN2020 wil vruchtbare samenwerking voortzetten

Hoe gaan we op basis van het nieuwe opleidingsprofiel Bachelor of Nursing 2020 de onderwijscurricula inrichten? Op 5 maart spraken de hogescholen daarover in Zwolle bij gastvrouw Viaa. De sfeer was er een van constructieve gezamenlijkheid, in het verlengde van het succesvolle Landelijke Congres van 28 januari in Nieuwegein.

Het Netwerk BN2020, zoals deze groep zich noemt, wil graag de vruchtbare samenwerking van het afgelopen jaar voortzetten. Dat betekent onder meer: zoveel mogelijk gebruik maken van wat bij de individuele hogescholen al is ontwikkeld aan innovaties. Want dat was ook een van de waardevolle opbrengsten van het traject Bachelor Nursing 2020: we hebben niet alleen veel geleerd van de lokale partners in de klankbordgroepen, maar ook van elkaar als hogescholen. Die wisselwerking – vindt het Netwerk – moet worden vastgehouden.

Er werden voor het vervolgtraject – het feitelijke inrichten van de curricula Bachelor of Nursing 2020 – vier onderwerpen benoemd: een leerplanschema, afstuderen, praktijkleren en keuzeonderwijs. De komende tijd zal het Netwerk BN2020 met het LOOV en achterban overleggen over de meest effectieve werkwijze. Bureau Lambregts faciliteert dit traject.