Pleidooi voor gezamenlijke afstudeerprogramma’s

Pleidooi voor gezamenlijke afstudeerprogramma’s

Dr. Daan Andriessen houdt zich aan de Hogeschool Utrecht als lector Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek bezig met de verdere professionalisering van het praktijkgericht onderzoek in het hbo. Hij is tevens voorzitter van de expertgroep Protocol, die in opdracht van de Vereniging Hogescholen het eindrapport Beoordelen is mensenwerk schreef. Dit was voor themagroep 3 richtinggevend voor de beschrijving van het gewenste onderzoekend vermogen van de bachelor of nursing. Wat vindt Daan Andriessen van het eindresultaat?

‘Mijn complimenten voor de voortvarendheid waarmee het LOOV de visie op het onderzoekend vermogen in het nieuwe opleidingsprofiel heeft beschreven. Het is voor iedere hbo-opleiding heel belangrijk te weten waartoe je opleidt. En dat is niet tot onderzoeker, maar – in het geval van het LOOV- tot verpleegkundige. Het onderzoekend vermogen van de verpleegkundige moet dan ook ondersteunend zijn aan het zo goed mogelijk uitoefenen van het beroep. Maar ons rapport Beoordelen is mensenwerk gaat eigenlijk – de naam zegt het al – voornamelijk over het belang van vakkundig beoordelen. In het hbo, ook bij verpleegkunde, gaat het dan om het toetsen van de beroepsbekwaamheid. Dat komt in de praktijk neer op een combinatie van observeren van handelen en schriftelijk toetsen. Nu het LOOV zo voortvarend bezig is met een gezamenlijk opleidingsprofiel, zou ik graag een pleidooi houden voor het zetten van de volgende stap, het waar mogelijk komen tot gezamenlijke afstudeerprogramma’s en beoordelingsmodellen.’