Congres 28 januari

Congres 28 januari

Met meer dan duizend deelnemers was het congres Bachelor of Nursing op papier al een succes voor het begon. Maar 28 januari in Nieuwegein was voor al die congresgangers – en voor de verpleegkunde – ook daadwerkelijk een mijlpaal, die plaatsvond in een feestelijke sfeer. LOOV, stuurgroep, themagroepen en projectorganisatie kregen van veel kanten lof toegezwaaid voor de bereikte resultaten. Minister Edith Schippers sprak in een videoboodschap over de verpleegkundige als de motor van de zorg. Thom de Graaf, voorzitter Vereniging Hogescholen, ontving het nieuwe Opleidingsprofiel uit handen van stuurgroepvoorzitter Peter Koopman. Hoogleraar Verplegingswetenschap Marieke Schuurmans hield een pakkend betoog over het belang van de breed en robuust opgeleide verpleegkundige in een tijdperk van toenemende complexiteit van zorg en een toenemende behoefte aan langdurige zorg. Haar visie presenteert ze binnenkort ook via een webinar. Zie voor een impressie van het congres deze link.

Mediator publiceerde onder de titel Van nazorg naar voorzorg een artikel over het nieuwe opleidingsprofiel.