december 2014

Saskia Rolloos, docent HZ University of Applied Sciences en zelfstandig gevestigd verpleegkundig specialist: 'Aan de Hogeschool Zeeland doceer ik verpleegkundig-technische vaardigheden en pathologie en begeleid ik studenten bij afstuderen en stagelopen...

Tijdens een miniconferentie op 20 november overhandigde de Stuurgroep de eerste drie vastgestelde hoofdstukken van versie 4.0 Bachelor Nursing 2020 aan het LOOV. Het betreft de hoofdstukken Robuust curriculum, Focus en differentiatie, en Onderzoekend vermogen....

'Het gaat bij het opleiden van professionals altijd om het combineren van kennis en vaardigheden met gewenst gedrag en attitude. We zien dat Nederlanders gelukkig steeds langer gezond blijven...

Aan belangstelling geen gebrek voor het Landelijk Congres op 28 januari 2015 in Nieuwegein over het nieuwe opleidingsprofiel Bachelor Nursing 2020. Met nog anderhalve maand te gaan hebben zich al 850 deelnemers gemeld en zijn nog slechts 50 plaatsen beschikbaar....