Multidisciplinair werken

Multidisciplinair werken

Dr. Ton Bakker, psychogeriater, lector functiebehoud bij ouderen in levensloopperspectief, Academie voor zorginnovatie Hogeschool Rotterdam:

Multidisciplinair werken

‘Dat in levensloopperspectief in mijn leeropdracht heeft te maken met vijf verschillende levensfasen die we vanuit preventie perspectief kunnen onderscheiden. Sommige risicofactoren voor functieverlies bij ouderen worden al in een vroege levensfase, bijvoorbeeld tussen het 15e en 25ste levensjaar ontwikkeld. Gezondheidszorg voor ouderen beperkt zich hiermee niet tot een bepaalde leeftijdscategorie. Dit heeft belangrijke consequenties voor de expertise van bijvoorbeeld wijkverpleegkundigen.
Gebrekkige kennis van op de oudere patiënt toegesneden werkwijzen leidt er namelijk toe dat bij deze groep gemiddeld nog niet 50 procent van de afgesproken interventies daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Als je als arts of specialist voor een consult strikt maximaal zeven minuten de tijd hebt, is het eigenlijk niet verantwoord dat je ouderen behandelt. Het goede nieuws is dat dit probleem nu eindelijk de nodige aandacht krijgt. We hebben met programma’s als het Nationaal Programma Ouderenzorg van ZonMw veel ervaring opgedaan met interventies gericht op het voorkomen van functieverlies bij ouderen. In de kern komt het erop neer dat je – wil je klinisch relevante resultaten boeken- moet kiezen voor een multidisciplinaire aanpak door een ‘dedicated’ goed opgeleid team. In de praktijk wordt te vaak ad hoc gewerkt met primair niet goed opgeleide professionals. Dit komt de kwaliteit van de uitvoering niet ten goede. De multidisciplinaire aanpak moet verder systematisch worden uitgevoerd en gemonitord. We hebben de afgelopen jaren opleidingsprogramma’s ontwikkeld om op deze punten artsen en verpleegkundigen te scholen. Het is heel goed dat nu op basis van de ontwikkelde CanMeds voor HBO-V Gerontologie en Geriatrie deze kennis wordt ingebracht in het opleidingsprofiel Bachelor Nursing 2020.’

Link naar de Openbare les van Ton Bakker