oktober 2014

De aanbevelingen van de verkenningscommissie hbo-gezondheidszorg uit het eindrapport 'Voortrekkers in verandering' vormen in feite de opdrachten aan de drie themagroepen van Bachelor Nursing 2020. Hoe kijkt commissievoorzitter Anton Westerlaken aan tegen dit LOOV-initiatief?...

Er is momenteel veel gedoe over hoe verpleegkundigen moeten gaan heten. De KNMG heeft er bij minister Schippers op aangedrongen dat er een duidelijker onderscheid komt tussen de mbo- en hbo-verpleegkundige, ook in de naam van het beroep....

Dat in levensloopperspectief in mijn leeropdracht heeft te maken met vijf verschillende levensfasen die we vanuit preventie perspectief kunnen onderscheiden. Sommige risicofactoren voor functieverlies bij ouderen worden al in een vroege levensfase, bijvoorbeeld tussen het 15e en 25ste levensjaar ontwikkeld....