Roger Ruijters, lid raad van bestuur Meander ZG

Roger Ruijters, lid raad van bestuur Meander ZG

‘Stages op hbo-niveau’

‘De wijkverpleegkundige is het boegbeeld van de thuiszorg. Zij draagt eraan bij dat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Ofwel minder snel doorstromen naar dure woonvormen als verpleeghuiszorg. Toen ik in 1982 als hbo-verpleegkundige afstudeerde kozen de meeste van mijn jaargenoten – net als ik – voor de wijk, want daar kon je je vak in al zijn facetten uitoefenen. We weten allemaal hoe dat veranderde toen het vak werd uitgehold. Verpleegkundigen verlieten massaal de wijk. Nu werken we weer met 55 wijkteams, allemaal geleid door een co√∂rdinerende hbo-wijkverpleegkundige. We hebben hier in Limburg gelukkig een forse instroom van jonge ambitieuze wijkverpleegkundigen gehad. We hebben dus ook voldoende stageplekken. Het is namelijk wel van belang dat verpleegkundigen in opleiding stage lopen bij wijkverpleegkundigen op hbo-niveau, want alleen zo leren ze het vak in zijn volle integraliteit kennen. Maar we zoeken de hogescholen zelf ook op. Want het is belangrijk dat de hogescholen meebewegen met de veranderingen in de praktijk. Jaarlijks geven wijkverpleegkundigen gastlessen bij Hogeschool Zuyd om over hun vak te vertellen. De lessen worden gegeven door jonge mensen, met wie de studenten zich gemakkelijk kunnen identificeren. Dat kan denk ik helpen bij het weer populair maken van de wijk als werkterrein.’