Herma van der Wal, lid raad van bestuur en geneesheer-directeur Dimence

Herma van der Wal, lid raad van bestuur en geneesheer-directeur Dimence

‘Schaken op verschillende borden tegelijk’

‘Wat in de ziekenhuiszorg nog maar aan het begin staat, is in de ggz al lang de praktijk: ambulante zorg. In de beeldvorming, niet alleen bij studenten, staat de klinische zorg nog bovenaan in de hiërarchie, als je dat zo kunt zeggen. Dat beeld moet nodig worden bijgesteld; het is tijd dat we ons realiseren dat je thuis beter wordt, niet in de kliniek. Die ambulante zorg vergt veel van hbo-verpleegkundigen in de ggz: ze moeten niet alleen de diverse ziektebeelden kennen, ze moeten ook de regie voeren binnen de zelfsturende ambulante teams. Uitgaan van wat de patiënt kan – en dat is vaak heel veel! -, samen met zijn sociale omgeving, en communiceren met een scala van partijen: het team, buurtvoorzieningen, behandelaren in de eerste en tweede lijn, woningbouwverenigingen, en noem maar op. Niet alleen de ziektebeelden worden steeds complexer, maar ook de context van de patiënt. Het is eigenlijk schaken op verschillende borden tegelijk. Stages zijn cruciaal: ook hier moet innovatie plaatsvinden, ook stages moeten veel meer buiten de kliniek, in de ambulante zorg gaan plaatsvinden. Twee dingen wil ik het LOOV nog meegeven: de eigen regievoering is heel belangrijk, zorg dat de studenten daarin worden geschoold. En geef e-health en het steeds uitgebreidere digitale instrumentarium een centrale plaats in de curricula.’