Prikken en snijden ook in de wijk

Prikken en snijden ook in de wijk

Projectleider Johan Lambregts was in de regio Rotterdam/Leiden (in samenwerking met het Van Kleef Instituut), bij Eerstelijn Amsterdam, bij Fontys en Hogeschool Zuyd en in Groningen om te praten over kansen  en mogelijkheden om de positie van de nulde en eerste lijn in het hbo te versterken. Dat is nodig, want het imago van de wijkzorg bij studenten is voor verbetering vatbaar, en stageplaatsen zijn niet overal eenvoudig te krijgen. Johan Lambregts: ‘Dat klopt allebei, maar er zijn ook veel positieve ontwikkelingen. Veel hogescholen krijgen voor het nieuwe leerjaar een minor eerstelijn/wijkzorg. Hogeschool Arnhem en Nijmegen laat zien dat je goede stage-afspraken kunt maken met de zorginstellingen. Ook  de Hogeschool Rotterdam heeft voldoende stageplaatsen bij de GGD. Er wordt verder steeds meer en beter samengewerkt met de huisartsen. We zitten momenteel wel in de paradoxale situatie dat veel studenten na hun opleiding in de wijk terechtkomen, omdat de ziekenhuizen erg terughoudend zijn in hun aannamebeleid. En dan werken ze in de wijk ook nog vaak op een nul-urencontract. Dat is een knelpunt waar snel een oplossing voor moet komen. Een ding is wel duidelijk: ‘prikken en snijden’, en het uitvoeren van  verpleegtechnische handelingen, wat veel verpleegkundigen in spe aantrekkelijk vinden, zal ook in de wijk steeds meer gebeuren!’