Bachelor Nursing en de GGZ

Bachelor Nursing en de GGZ

Prof. dr. Aartjan Beekman is hoogleraar en afdelingshoofd psychiatrie van VUmc, bestuurslid GGZ inGeest en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). Hoe kijkt hij naar Bachelor Nursing 2020?

‘In het beroepsprofiel van de verpleegkundige zijn ook de psychische patiëntproblemen helder benoemd. Zij krijgen daardoor een plek in het opleidingsprofiel van alle verpleegkundigen. Stemmingstoornissen, persoonlijkheidstoornissen, verslaving, ineffective coping, bewustzijns- en geheugenstoornissen. Overal waar verpleegkundigen werken, nu en in 2020, hebben ze ermee te maken.

Extramuralisering zal in de toekomstige GGZ verder toenemen. Dat vraagt om hbo-verpleegkundigen die zich profileren met hun competenties. Naast klinisch redeneren is effectief communiceren met andere zorgverleners en instanties in een extramurale setting een belangrijke voorwaarde voor succes. De verpleegkundige moet dus in staat zijn ook hoog-complexe zorg goed te coördineren en onderdelen van de behandeling effectief uit te voeren. Tegelijkertijd communiceert de verpleegkundige met de patiënt en zijn sociale systeem. Met integrale aandacht voor lichamelijk, psychisch en sociaal functioneren. De verpleegkundige is de spin in het web van de zorg en behandeling. Dit vereist competenties van de verpleegkundige op HBO-niveau. Het HBO-onderwijs draagt een belangrijke verantwoordelijkheid om de verpleegkundigen goed voor te bereiden op hun taken binnen een veranderende gezondheidszorg.

Studenten die in 2020 hun opleiding afronden moeten zodanig toegerust zijn dat ze kunnen starten als beginnend beroepsbeoefenaar in de GGZ. Bachelor Nursing 2020 levert daar in ieder geval de goede randvoorwaarden voor.’