juli 2014

Prof. dr. Aartjan Beekman is hoogleraar en afdelingshoofd psychiatrie van VUmc, bestuurslid GGZ inGeest en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). Hoe kijkt hij naar Bachelor Nursing 2020?...

Projectleider Johan Lambregts was in de regio Rotterdam/Leiden (in samenwerking met het Van Kleef Instituut), bij Eerstelijn Amsterdam, bij Fontys en Hogeschool Zuyd en in Groningen om te praten over kansen en mogelijkheden om de positie van de nulde en eerste lijn in het...