Samenwerking NFU, NVZ en LOOV

Samenwerking NFU, NVZ en LOOV

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen gaan in het kader van Bachelor Nursing 2020  samenwerken met het LOOV. Het doel: borgen van het nieuwe opleidingsprofiel in de praktijk. De focus zal liggen op samenwerking, kennisuitwisseling en stages. Wilma Jackson gaat het deelproject leiden. Zij is hoofd Leerhuis Twee Stedenziekenhuis Tilburg en lid van Themagroep 3: Borging opleidingsprofiel in de praktijk. Wilma: “Ik heb al gesproken met de praktijkcoördinatoren van de UMC’s. Zij waren blij op deze manier betrokken te worden bij de totstandkoming van het opleidingsprofiel. De gesprekken die ik de komende maanden ga voeren moeten handvatten opleveren voor het bereiken van onze gezamenlijke doelstellingen: goede afstemming van de capaciteit, voldoende stageplaatsen, personele uitwisseling tussen theorie- en praktijkleerplaatsen, en  vakprominenten betrekken bij het onderwijs. Ik overleg onder .andere met de klankbordgroep van de NVZ, maar ook met Rianne Sell uit themagroep 2.  Zij is stafadviseur initieel onderwijs bij het ErasmusMC. Ik ga een representatieve mix van kleine, middelgrote en grote ziekenhuizen bezoeken, regionaal gespreid. In oktober koppel ik de resultaten terug.”