Directeur Amphia over patiëntveiligheid

Directeur Amphia over patiëntveiligheid

Verpleegkundigen gerichter te werk

Het Amphia Ziekenhuis is als eerste Nederlandse ziekenhuis een pilot gestart waarbij gewerkt wordt aan een herschikking van taken van mbo-verpleegkundigen aan de ene kant, en hbo-verpleegkundigen aan de andere. Hans Meij, lid van de directie van het Amphia Ziekenhuis, licht deze ontwikkeling toe.

Waarom hebben jullie besloten om mbo- en hbo-verpleegkundigen gerichter in te zetten?
Meij: “Omdat we veel zwaardere categorieën patiënten zien dan tien, twintig jaar terug. De zorg voor deze, vaak oudere, kwetsbare patiënten is ingewikkelder geworden. Meestal is er bij hen sprake van niet één, maar meerdere ziektes. We merkten dat de zorg die mbo-verpleegkundigen kunnen bieden, niet altijd toereikend is voor deze patiënten. Daarnaast werden hbo-verpleegkundigen te weinig op niveau ingezet, waardoor ze de kans niet kregen om te excelleren. Integendeel, er was sprake van nivellering, waardoor hbo-verpleegkundigen onder hun niveau te werk gingen.”

Hoe belangrijk is patiëntveiligheid bij jullie besluit?
“Een van de conclusies van RN4cast, een groot Europees onderzoek naar de inzet en het behoud van verpleegkundigen, was dat juiste inzet van hbo-verpleegkundigen leidt tot een veiligere patiëntenzorg. Er is dan namelijk meer kennis van zaken en ook meer regie op de complexe situatie van een patiënt. Deze conclusie heeft een belangrijke rol gespeeld bij onze beslissing om met deze pilot te starten.”

Hoe gaan jullie te werk en wat willen jullie bereiken?
“Op dit moment herschikken we op drie pilot-afdelingen de taken van mbo- en hbo-verpleegkundigen. Wat kan door mbo-verpleegkundigen worden uitgevoerd en wat door hbo-verpleegkundigen? En hoeveel verpleegkundigen zijn er dan nodig? Aan de hand van deze verkenning gaan we de verpleegkundigen gerichter inzetten. We hopen te bewerkstelligen dat mbo-verpleegkundigen in de nieuwe situatie niet overvraagd worden. Mbo-verpleegkundigen moeten op hun kracht worden ingezet en bij de juiste categorie patiënten. Daarnaast willen we dat hbo-verpleegkundigen weer worden uitgedaagd in hun functie. In dat kader juich ik ook de komst van de Bachelor Nursing 2020 toe (zie artikel op pagina 3, red). De patiënt zal uiteindelijk baat hebben bij al deze ontwikkelingen. En dat is wat we bij deze ontwikkeling voor ogen hebben: de beste zorg voor onze patiënten.”