juni 2014

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen gaan in het kader van Bachelor Nursing 2020 samenwerken met het LOOV. Het doel: borgen van het nieuwe opleidingsprofiel in de praktijk. De focus zal liggen op samenwerking, kennisuitwisseling en stages....

Verpleegkundigen gerichter te werk Het Amphia Ziekenhuis is als eerste Nederlandse ziekenhuis een pilot gestart waarbij gewerkt wordt aan een herschikking van taken van mbo-verpleegkundigen aan de ene kant, en hbo-verpleegkundigen aan de andere. Hans Meij, lid van de directie van het Amphia Ziekenhuis, licht deze...