Waardering voor Bachelor Nursing 2020

Waardering voor Bachelor Nursing 2020

Op de 50ste Dag van de Verpleging ontving Johan Lambregts bij de afsluiting van een symposium van HBO V-studenten van Saxion een bronzen sculptuur uit handen van de directeur van het Florence Nightingale Instituut (FNI). Nannie Wiegman roemde zijn inzet voor een toekomstbestendig opleidingsprofiel Bachelor Nursing, en zijn jarenlange inspanningen voor de verpleegkunde en chronisch zieken.
Nannie Wiegman herinnerde de aanwezigen eraan dat het FNI het belangrijk vindt dat de studenten tijdens de opleiding aandacht besteden aan de geschiedenis van hun (toekomstige) vak.

In zijn dankwoord zei Johan Lambregts dat hij de onderscheiding mede beschouwt als waardering voor het Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde, de stuurgroep, de drie themagroepen en vijftien klankbordgroepen van Bachelor Nursing 2020, die gezamenlijk werken aan het nieuwe opleidingsprofiel.