mei 2014

Op de 50ste Dag van de Verpleging ontving Johan Lambregts bij de afsluiting van een symposium van HBO V-studenten van Saxion een bronzen sculptuur uit handen van de directeur van het Florence Nightingale Instituut (FNI)....

De wijkverpleegkundige speelt in een belangrijke rol in de visie van het ministerie van VWS. Dat blijkt onder meer uit de brief van 28 maart 2014 van staatssecteraris Van Rijn aan de Tweede Kamer: 'Met ingang van 1 januari 2015 zullen verpleging en verzorging zonder verblijf...

'De wijkverpleegkundige is eigenlijk nooit weg geweest, maar haar takenpakket was uitgekleed. Het is goed dat de volwaardige functie nu terugkomt, want dat is hard nodig. Neem de toenemende extramuralisering van complexe zorgsituaties....

'Ik ben heel enthousiast over de betrokkenheid van ZonMw en andere stakeholders. De intensieve samenwerking van werkveld en onderwijs in Bachelor Nursing 2020 heeft ook veel meer inzicht in en begrip voor elkaar opgeleverd, vooral in de mgz....

'De training heeft me onder andere geleerd hoe ik mijn voorbeeldfunctie goed kan vormgeven, en hoe ik de wijkverpleegkunde op lokaal en regionaal niveau kan positioneren. Ik heb al diverse presentaties bij zorginstellingen gegeven, en we hebben met de ambassadeurs gezamenlijk in Den Haag Tweede...

Ids Thepass, voorzitter Raad van Bestuur van Laurens 'De wijkverpleegkundige is de steun en toeverlaat van de mensen in de wijk. Zij kan in complexe situaties helderheid verschaffen, de cliënt of patiënt ondersteunen in de eigen mogelijkheden en antwoord geven op de vraag wat in een...

‘Het programma 'Zichtbare schakel’ laat zien dat de wijkverpleegkundige een belangrijke bijdrage levert. Niet alleen aan de gezondheid van individuele wijkbewoners, maar ook aan de gezondheid van het collectief, de wijk. Iedereen is momenteel erg enthousiast over de wijkverpleegkundigen, ze zijn weer terug als spil...