april 2014

Vier maanden na de kick-off in november ligt Bachelor Nursing 2020 mooi op koers. De eerste resultaten uit de drie themagroepen en 17 klankbordgroepen zijn veelbelovend. Tijd voor een korte tussenbalans van projectleider Johan Lambregts....

Op 19 maart organiseerde de Hogeschool Utrecht in het kader van Bachelor Nursing 2020 een inspirerende klankbordgroepvergadering met maar liefst 65 deelnemers. Tijdens deze klankbordgroepbijeenkomst ging het onder meer over de vraag wat werkgevers in 2020 van afgestudeerde verpleegkundigen mogen verwachten. Een van de aanwezigen...

De Hogeschool van Amsterdam en Inholland vormen - net als de Gereformeerde Hogeschool Zwolle en Windesheim - gezamenlijk een klankbordgroep Bachelor Nursing 2020. Een goed idee, dat samenwerking en doelmatigheid bevordert. Op 27 maart was de eerste vergadering. Met het oog op de veelheid...

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) vertegenwoordigt de acht samenwerkende umc’s in Nederland, als belangenbehartiger en als werkgever van ruim 65.000 mensen. Verpleegkundigen maken hier een substantieel deel van uit, en het aantal verpleegkundig specialisten groeit gestaag....