februari 2014

Rianne Sell is staffunctionaris initieel onderwijs bij het Opleidingsbureau van het ErasmusMC in Rotterdam. Jaarlijks lopen hier driehonderd studenten stage, waarvan iets meer dan de helft HBO-ers. Vorig jaar was ze in het NOS-journaal te zien in een item over de groei van twintig procent...

Ronald de Pijper is manager van de Thebe academie en houdt zich onder andere bezig met het leren en ontwikkelen van professionals. Thebe is een zorg- en dienstverleningsorganisatie voor alle inwoners van Midden- en West-Brabant. Zij bieden een breed dienstenpakket voor jong en oud. Van...

Stuurgroepvoorzitter Peter Koopman (verpleegkundige, niet praktiserend) is gepensioneerd GGZ-bestuurder met een lange staat van dienst. Hij was onder (veel) meer voorzitter van de AVVV (nu V&VN), bestuurder van Reigersdaal en rechtsvoorgangers van Dimence, programmavoorzitter ZonMw ‘Tussen weten en Doen 1′, en voorzitter van Stichting CONO....